En Ünlü Bilim İnsanları: Antik Çağdan Günümüze

Yazar: Papgift

Tarih:

Güncelleme Tarihi:

Okuma Süresi:

25 dakika
google news abone ol papgift

Ünlü bilim insanları, insanlık tarihi boyunca keşifleri, buluşları ve araştırmalarıyla dünya çapında tanınmışlardır. Bu bilim insanları, bilimin gelişimine ve ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Bilim, doğanın ve evrenin işleyişini, kurallarını ve temel yapılarını anlamaya yönelik bir süreçtir. Bu süreçte, veriler toplanır, test edilir, analiz edilir ve sonuçlar elde edilir.

En Unlu Bilim Adamlari

Bilim, insanlığın dünya ve evren hakkındaki bilgisini genişletir ve bu bilgiyi teknoloji ve tıp gibi alanlarda kullanarak hayatımızı kolaylaştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur. İşte dünya tarihine damga vurmuş, antik çağdan günümüze en ünlü bilim adamları ve keşifleri:

Antik Çağ Bilim İnsanları

Antik bilim insanları, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunan önemli kişilerdir. Antik bilim insanları, zamanlarının bilgi ve teknoloji düzeyine göre önemli keşifler ve icatlar yapmışlardır.

Hipokrat

Hipokrat

Milliyet Yunan
Ünlü Olma Sebebi Tıbbın Babası
Doğum ve Ölüm MÖ 460 – MÖ 370

Hipokrat, antik çağın en önemli tıp bilimcilerinden biridir. Yunanistan’ın Kos Adası’nda doğdu ve Babası bir tıp bilimciydi. Hipokrat, tıp alanında birçok yenilik getirdi ve modern tıp bilimine katkı sağladı.

Hipokrat, tıbbi teşhisler yapmak için kullanılan hipotez ve tanımların yanı sıra, sağlıkla ilgili birçok etik ve moral değer de ortaya koydu. Ayrıca Hipokrat dünya çapında tanınan ünlü bilim isanları denilince ilk akla gelenlerdendir.

Aristoteles

Aristoteles

Milliyet Yunan
Ünlü Olma Sebebi Üç Ruh Teorisi, Bilimsel Yöntem
Doğum ve Ölüm MÖ 384 – MÖ 322

Aristoteles, antik Yunan felsefesi tarihinin en büyük filozoflarından biridir. Makedonya’nın Stagira kentinde doğdu. Platon’un öğrencisiydi ve kendisi de büyük bir öğretmen ve filozofdu.

Aristoteles, mantık, metafizik, etik, siyaset, psikoloji, biyoloji ve fizik alanlarında birçok önemli çalışma yaptı. Aristoteles’in felsefi fikirleri, Orta Çağ felsefesi ve Avrupa düşüncesini etkiledi.

Şu yazımızda ünlü filozoflar kimlerdir keşfedebilirsiniz: Ünlü Filozoflar – Önemli Filozofları Keşfedin!.

Arşimet

Arsimet

Milliyet Yunan
Ünlü Olma Sebebi Arşimet Prensibi, Arşimet Vidası
Doğum ve Ölüm MÖ 287 – MÖ 212

YouTube video

Arşimet, antik Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendisdir. Siraküza’da doğdu ve matematik, fizik ve astronomi üzerinde çalışmalar yaptı. Bilim dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan ünlü bilim insanlarından biri olarak, tanınmışlığı dünya çapında kabul görmüştür.

Arşimet, hidrostatiğin ve mekaniğin temelini attı ve suyun kaldırma kuvveti hakkında birçok keşif yaptı. Ayrıca, pi sayısı, cebir ve yüzey alanı hesaplamaları gibi matematik konularında da önemli katkıları oldu.

Galen

galen

Milliyet Roman
Ünlü Olma Sebebi Tıbbın Babası
Doğum ve Ölüm MS129 – MS 200/216

Galen, antik Roma İmparatorluğu’nda yaşamış Yunan doktor ve filozoftur. Pergamon’da doğdu ve tıp eğitimini tamamladıktan sonra Roma’ya yerleşti. Galen, tıp alanında birçok yenilik getirdi ve insan anatomisi konusunda birçok keşif yaptı. Ayrıca, antik Yunan filozoflarından biri olarak da tanınır.

Orta Çağ Bilim Adamları

Orta Çağ boyunca Avrupa, birçok alanda bilimsel ilerlemeler yaşamıştır. Ancak, Orta Çağ bilim insanları, karanlık çağlarda yaşayan, dini inançlarının yoğun olduğu bir dönemde faaliyet gösterdikleri için bazen dışlanmışlardır.

Aşağoda, Orta Çağ’da faaliyet gösteren bazı bilim insanları ve çalışmaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İbn-i Sina (Avicenna)

Ibn i Sina Avicenna

Milliyet İran
Ünlü Olma Sebebi Polimerik Erken Tıbbın Babası
Doğum ve Ölüm MS Ağustos 980 – 22 Haziran 1037

YouTube video

İbn-i Sina, Orta Çağ İslam dünyasında yaşamış bir hekim, filozof ve bilim insanıdır. İran’da doğan İbn-i Sina, tıp eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde hekimlik yapmış ve aynı zamanda felsefe, matematik ve astronomi gibi birçok alanda da önemli çalışmalar yapmıştır.

Tıp alanında, İbn-i Sina, “El-Kanun fi’t-Tıb (The Canon of Medicine)” adlı eseriyle önemli bir etki yaratmıştır. Bu eser, Batı dünyasında da uzun süre kullanılmıştır ve tıp alanında bir referans kitabı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, İbn-i Sina, insan anatomisi konusunda da çalışmalar yapmış ve bu alanda özgün buluşlara imza atmıştır.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci unlu bilim insani

Milliyet İtalyan
Ünlü Olma Sebebi Vitruvius Adamı, Hava Vidası
Doğum ve Ölüm 1452 – 1519

YouTube video

Leonardo da Vinci, İtalyan Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarından biridir. Floransa’da doğdu ve resim, heykel, mimari, matematik, mühendislik ve astronomi alanlarında çalışmalar yaptı. Leonardo da Vinci, insan anatomisi konusunda da birçok keşif yaptı ve Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi dünyaca ünlü eserler yarattı.

Leonardo da Vinci, sanat dünyası ve bilim dünyası için en ünlü bilim adamları arasında ilk akla gelendir.

Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus

Milliyet İtalyan
Ünlü Olma Sebebi Evrenin Güneş Merkezli Modeli
Doğum ve Ölüm 1473 – 1543

YouTube video

Nicolaus Copernicus, Polonyalı bir astronom ve matematikçi olarak bilinir. Gezegenlerin Güneş’in etrafında döndüğüne dair heliosentrik teoriyi geliştirmesiyle bilinir. Uluslararası düzeyde ün kazanmış olan bilim insanlarından biri olarak, adı bilimsel çalışmaları ve keşifleriyle sıklıkla anılmaktadır.

Bu teori, öncelikle Batı dünyasında kabul edilen Ptolemy’in dünya merkezli (geosentrik) teorisine karşı çıkıyordu. Copernicus, ayrıca matematik ve trigonometri üzerine de çalışmalar yapmıştır. 1543 yılında ölmeden önce, eseri De Revolutionibus Orbium Coelestium’u yayımladı.

Bilimsel Devrimin Bilim İnsanları

Bilimsel Devrim, 16. ve 17. yüzyıllarda, Batı Avrupa’da bilim ve felsefe alanında yaşanan bir dönemdir. Bu dönem, bilimsel yöntemlerin kullanımının artması, deneylerin yapılması ve matematiksel yöntemlerin uygulanması ile karakterizedir.

Bu devrim, modern bilimin temelini atmıştır. Aşağıda, Bilimsel Devrim’in önde gelen bilim insanları ve keşifleri sıralanmıştır.

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Milliyet İtalyan
Ünlü Olma Sebebi Modern Bilimin Babası Günmerkezcilik
Doğum ve Ölüm 1564-1642

YouTube video

Galileo Galilei, İtalyan bir astronom, fizikçi ve matematikçi olarak tanınır. Galileo, güneş merkezli evren modelini destekleyen gözlemler yaparak modern gökbilimin temelini attı. Ayrıca, yasaları ve hareketleri açıklayan kinematik ve dinamik konularında önemli çalışmalar yaptı.

Johannes Kepler

Johannes Kepler

Milliyet Alman
Ünlü Olma Sebebi Gezegensel Hareket Yasaları
Doğum ve Ölüm 1571-1630

YouTube video

Johannes Kepler, Alman bir matematikçi, astronom ve astrologdu. Kepler, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin yörüngeleri üzerine yaptığı gözlemlerle, gezegenlerin eliptik yörüngelerde hareket ettiğini ve yörüngelerinin hızının gezegenlerin konumlarına göre değiştiğini keşfetti. Bu çalışmalarıyla modern astronomiye büyük katkıda bulundu.

Evangelista Torricelli

Evangelista Torricelli

Milliyet İtalyan
Ünlü Olma Sebebi Barometreyi İcat Etti
Doğum ve Ölüm 1608-1647

Evangelista Torricelli, İtalyan bir matematikçi ve fizikçi olarak bilinir. Torricelli, atmosfer basıncını ölçmek için bir vakum pompası icat etti ve bu sayede, hava basıncının neden olduğu olayları daha iyi anlamaya yardımcı oldu.

Ayrıca, barometrenin icadıyla da tanınır. Adı, dünya genelinde bilim dünyasının önde gelen isimleri arasında anılan, saygın bir bilim insanıdır.

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Milliyet Fransız
Ünlü Olma Sebebi Modern Olasılık Teorileri
Doğum ve Ölüm 1623-1662

Blaise Pascal, Fransız bir matematikçi, fizikçi ve filozoftur. Pascal, hidrostatik üzerine çalışarak, basınç ve vakum kanunlarıyla ilgili keşifler yaptı. Pascal, ayrıca, Pascal üçgeni olarak bilinen matematiksel bir yapıyı da keşfetti.

Robert Boyle

Robert Boyle

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Boyle Yasası
Doğum ve Ölüm 1627-1691

Robert Boyle, İrlandalı bir fizikçi, kimyager ve filozofdu. Boyle, gazların davranışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Boyle, gaz basıncı ve hacmi arasındaki ilişkiyi inceledi ve bu sayede Boyle Yasası olarak bilinen bir yasa keşfetti.

Isaac Newton

Isaac Newton

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Yerçekimi ve Hareket Kanunları
Doğum ve Ölüm 1642-1727

YouTube video

Isaac Newton, İngiliz bir matematikçi, fizikçi ve gökbilimciydi. Newton, yerçekimi yasasını keşfederek, evrenin yapısını anlamak için önemli bir adım attı. Ayrıca, hareket yasaları ve diferansiyel ve integral hesaplamaları da dahil olmak üzere birçok matematiksel keşifte bulundu.

Newton ünlü bilim insanları arasında dünya çağında adından sıkça bahsedilenlerden biridir.

Edmond Halley

Edmond Halley

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Halley Kuyruklu Yıldızı’nın Yörüngesini Hesapladı
Doğum ve Ölüm 1656-1742

Edmond Halley, İngiliz bir astronom ve matematikçiydi. Halley, kuyruklu yıldızların hareketlerini ve yörüngelerini inceledi ve Halley Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen kuyruklu yıldızın 76 yılda bir düzenli olarak göründüğünü keşfetti. Ayrıca, Güneş’in manyetik alanı üzerine de araştırmalar yaptı.

Aydınlanma Çağı Bilim İnsanları

Aydınlanma Çağı, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da gerçekleşen bir dönemdir ve bilimsel ve felsefi düşüncelerin önem kazandığı bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde birçok önemli bilim adamı, fikirlerini geliştirerek ve deneyler yaparak bilimin ve teknolojinin gelişimine katkıda bulundular.

Aşağıda Aydınlanma Çağı’nın en önemli bilim insanlarından bazıları verilmiştir:

Anders Celsius

Anders Celsius

Milliyet İsveçli
Ünlü Olma Sebebi Sıcaklıklar Için Önerilen Celsius Ölçeği
Doğum ve Ölüm 1701 – 1744

Anders Celsius, İsveçli bir astronom ve fizikçi olarak tanınır. Sıcaklık ölçeği Celsius ölçeği olarak adlandırılır. Ayrıca, manyetizma ve kutup ışıkları hakkında da araştırmalar yapmıştır.

Celsius, Uppsala Üniversitesi’nde profesör olarak çalıştı ve İsveç Bilimler Akademisi‘ne üye oldu. Dünya çapında tanınan, bilimsel çalışmaları ve keşifleriyle adından söz ettiren ünlü bir bilim insanıdır.

James Watt

James Watt

Milliyet İskoç
Ünlü Olma Sebebi Kendi Adını Taşıyan Watt Elektrik Ünitesi
Doğum ve Ölüm 1736 – 1819

James Watt, İskoç mühendis ve mucit olarak bilinir. Buhar motorunun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, birçok mühendislik probleminin çözümü için önemli katkılarda bulundu.

1765 yılında, Watt ve iş ortağı Matthew Boulton, Boulton & Watt adlı bir şirket kurdular ve bu şirket bugün hala varlığını sürdürmektedir.

Edward Jenner

Edward Jenner

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Çiçek Hastalığı Aşısına Öncülük Etti
Doğum ve Ölüm 1749 – 1823

Edward Jenner, İngiliz bir hekim ve bilim insanı olarak tanınır. Küçük çiçek hastalığına karşı aşının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Jenner, ayrıca verem hastalığı üzerine de araştırmalar yapmıştır. Aşı çalışmaları ve diğer bilimsel çalışmaları nedeniyle, Jenner Royal Society üyesi olarak seçilmiştir.

19. Yüzyılın Ünlü Bilim İnsanları

19. yüzyıl, bilim ve teknoloji alanında birçok keşfin yapıldığı, gelişmelerin yaşandığı ve bilim insanlarının önemli katkılarının olduğu bir dönemdir. Bu dönemde birçok bilim dalı, bugünkü şeklini almıştır. Aşağıda, 19. yüzyılın en önemli bilim insanları ve katkılarını keşfedebilirsiniz.

Michael Faraday

Michael Faraday

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Keşfedilen Elektromanyetik İndüksiyon
Doğum ve Ölüm 1791 – 1867

Michael Faraday, İngiliz bir fizikçi ve kimyager olarak bilinir. Manyetizma ve elektromanyetizma alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır. Faraday, elektromanyetik indüksiyon ve elektroliz gibi birçok keşifte bulundu.

Ayrıca, elektromanyetik dalgaların varlığına dair kanıtlar da sunmuştur. Faraday, Royal Society’nin üyesi olan ve Davy Faraday Madalyası ile ödüllendirilen önemli bir bilim insanıdır. Bilim dünyasında öncü isimler arasında yer alan ve uluslararası düzeyde tanınmış bir bilim insanıdır.

Charles Babbage

Charles Babbage

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Keşfedilen Elektromanyetik İndüksiyon
Doğum ve Ölüm 1791 – 1871

Charles Babbage (1791-1871), İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi olarak bilinir. Bilgisayarların atası olarak kabul edilir. Analitik motor adı verilen ve programlanabilir ilk bilgisayarın tasarımını yapmıştır.

Matematiksel hesaplamaların otomatik olarak yapılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca, İngiltere’deki Sanayi Devrimi sırasında fabrika sistemlerinin otomatikleştirilmesine de katkıda bulunmuştur.

Thomas Graham

Thomas Graham

Milliyet İskoç
Ünlü Olma Sebebi Böbrekler İçin Diyaliz İşlemini İcat Etti
Doğum ve Ölüm 1805 – 1869

Thomas Graham (1805-1869), İskoç kimyager olarak bilinir. Gazların difüzyonu ve çözünürlüğü üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınır. Graham yasası olarak bilinen difüzyon yasasını keşfetmiştir.

Ayrıca, kimyada kullanılan yeni bir yöntem olan dializ yöntemini de geliştirmiştir. Graham ayrıca Royal Society başkanlığı yapmıştır.

Charles Darwin

Charles Darwin

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Evrim Teorisi Ve Doğal Seleksiyon
Doğum ve Ölüm 1809 – 1882

Charles Darwin (1809-1882), İngiliz biyolog ve evrim teorisi kurucusudur. Darwin, gözlem ve deneylere dayalı olarak canlıların evrim geçirdiği fikrini geliştirmiştir.

En ünlü eseri olan Türlerin Kökeni kitabında, evrim teorisini detaylı bir şekilde açıklamıştır. Darwin ayrıca bitki yetiştiriciliği ve hayvan davranışları gibi konularda da çalışmalar yapmıştır. Ünlü bilim insanları arasında Charles Darwin dünya çapında bir bilim adamıdır.

Louis Pasteur

Louis Pasteur

Milliyet Fransız
Ünlü Olma Sebebi Pastörizasyon Süreci, Şarbon Ve Kuduz Aşısı
Doğum ve Ölüm 1822 – 1895

Louis Pasteur (1822-1895), Fransız kimyager ve mikrobiyolog olarak bilinir. Mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkları araştıran Pasteur, pek çok buluşa imza atmıştır. Pasteurizasyon adı verilen yöntemi geliştirerek süt ve suyun sterilize edilmesini sağlamıştır. Ayrıca, aşılar ve enfeksiyonların sebepleri üzerine de çalışmalar yapmıştır.

Gregor Mendel

Gregor Mendel

Milliyet Avusturyalı
Ünlü Olma Sebebi Modern Genetiğin Babası
Doğum ve Ölüm 1822 – 1884

Gregor Mendel (1822-1884), Avusturyalı bir rahip ve bitki bilimci olarak bilinir. Mendel, genetik çalışmaları ile tanınır. Bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle, genlerin kalıtımını keşfetmiştir.

Mendel’in yasaları olarak bilinen bu yasalar, kalıtımın temel prensiplerini açıklar. Dünya genelinde saygı gören bir bilim insanı olan bu ünlü araştırmacı, bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

William Thomson Kelvin

William Thomson Kelvin

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Kelvin Sıcaklık Ölçeği
Doğum ve Ölüm 1824 – 1907

William Thomson Kelvin (1824-1907), İskoç fizikçi olarak bilinir. Termodinamik konusunda yaptığı çalışmalarla tanınır. Kelvin ölçeği olarak bilinen sıcaklık ölçeğinin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Ayrıca, elektrik ve manyetizma gibi diğer fizik konuları üzerinde de çalışmalar yapmıştır.

Alfred Nobel

Alfred Nobel

Milliyet İsveçli
Ünlü Olma Sebebi Dinamiti Icat Etti
Doğum ve Ölüm 1824 – 1896

Alfred Nobel, İsveçli kimyager, mühendis, mucit ve endüstriyel liderdir. Dünya çapında kabul gören ve hala kullanılan dinamitin mucidi olarak bilinir. 1833 yılında İsveç’te doğdu ve ailesiyle birlikte Rusya’ya göç etti.

Nobel, kimya, mühendislik, fizik ve matematik konularında derin bir eğitim aldı ve bu dallarda birçok keşif ve icat yaptı. Kendisi, Nobel Ödülleri’ni kurarak bilim, edebiyat ve barış için en prestijli ödülleri tanıttı. Bilim dünyasının en saygın isimleri arasında yer alan bu ünlü bilim insanı, dünya çapında tanınmaktadır.

Ernst Haeckel

Ernst Haeckel

Milliyet Alman
Ünlü Olma Sebebi Binlerce Bilinmeyen Türe Isim Verdi
Doğum ve Ölüm 1834 – 1919

Ernst Haeckel, Alman zoolog, filozof ve sanat tarihçisi olarak tanınır. 19. yüzyılın ortalarında, biyolojik birçok konuda ilerleme kaydetti. Haeckel, canlıların evrimi hakkında ilk kez bir hipotez oluşturdu.

Ayrıca, özellikle deniz yaşamıyla ilgili olarak, biyolojik çeşitlilik konusunda önemli çalışmalar yaptı. Sanat tarihi alanında da çalışmalar yaparak, doğa tarihi ve sanatın birbirleriyle olan ilişkisini inceledi.

Dimitri Mendeleyev

Dmitri Mendeleev

Milliyet Rus
Ünlü Olma Sebebi Periyodik Tablo
Doğum ve Ölüm 1834 – 1907

YouTube video

Dmitri Mendeleyev, Rus kimyager ve bilim adamıdır. 19. yüzyılın sonlarında, kimyada önemli bir atılım yaptı ve kimya bilimine yön verdi. Modern periyodik tablonun mucidi olarak bilinir.

Mendeleyev, özellikle gazların ve sıvıların termal özellikleri, asit-baz kimyası ve termodinamik gibi alanlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, Rusya’nın sanayileşmesi için önemli katkılar yaptı.

Ayrıca Periyodik Tablo hakkında şu makalemizi okuyabilirsiniz: Periyodik Tablo – Elementler ve Özellikleri.

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Rontgen

Milliyet Alman
Ünlü Olma Sebebi Modern X-Işınlarını Keşfetti
Doğum ve Ölüm 1845 – 1923

Wilhelm Conrad Röntgen, Alman fizikçi ve Nobel ödülü sahibi olan mucittir. 1895 yılında, X-ışınlarını keşfetti ve bu keşif tıp alanında devrim yarattı. Bilim tarihinde önemli bir yere sahip olan bu ünlü bilim insanı, araştırmaları ve keşifleriyle bilim dünyasında adından söz ettirmektedir.

Röntgen, X-ışınlarının yansıması, kırılması ve emilimi üzerine çalışmalar yaptı ve bu çalışmaları sayesinde tıbbi tanı ve tedavide X-ışınlarının kullanılmasının yolunu açtı. Ayrıca, elektromanyetizma, gaz deşarjı ve kristallerin optik özellikleri gibi konularda da çalışmaları bulunmaktadır.

Thomas Edison

Thomas Edison

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Fonograf, Elektrik Ampulü, Hareketli Resimler
Doğum ve Ölüm 1847 – 1931

YouTube video

Thomas Edison (1847-1931), Amerikalı bir mucit, iş adamı ve icatçıdır. Birçok patent sahibi olan Edison, özellikle elektrik ve aydınlatma alanında yaptığı keşiflerle ünlüdür.

En önemli icadı, pratik olarak kullanılabilir bir ampul yapmak için gerekli olan karbon filamentli bir ampuldür. Ayrıca, manyetik bir kayıt cihazı olan gramofonu icat etmiştir.

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Milliyet Hırvat
Ünlü Olma Sebebi A/C Elektrik Sistemi
Doğum ve Ölüm 1856 – 1943

YouTube video

Nikola Tesla (1856-1943), Sırp asıllı Amerikalı bir mucit ve elektromanyetik teorisyenidir. Alternatif akım (AC) sistemi, kablosuz enerji transferi ve manyetik alanların kullanımı gibi birçok alanda öncü çalışmalar yaptı. Ayrıca, Tesla bobini gibi birçok icat da yapmıştır.

Maks Planck

Maks Planck

Milliyet Alman
Ünlü Olma Sebebi Kuantum Teorisi
Doğum ve Ölüm 1858 – 1947

Max Planck (1858-1947), Alman fizikçi ve Nobel ödülü sahibidir. Kuantum mekaniği teorisinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Planck, kuantum teorisinin temelinde yer alan Planck sabitini keşfetti.

Bu, enerjinin sadece belli belirsiz kuantumlarla yayılabileceği fikrini ortaya attı. Uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı olarak, adı bilimsel inovasyon ve keşifleriyle anılmaktadır.

George Washington Carver

George Washington Carver

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Çeşitli Icatlarda Ve Ürünlerde Kullanılan Yer Fıstığı
Doğum ve Ölüm 1864 – 1943

George Washington Carver (1864-1943), Amerikalı bir bilim insanı ve botanikçiydi. Özellikle, yer fıstığı ve tatlı patates gibi Amerika’nın tarımsal ürünleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Carver, tarımda verimliliği arttıran yeni teknikler ve ürünler geliştirdi.

Marie Curie

Marie Curie

Milliyet Polonyalı
Ünlü Olma Sebebi Keşifler Ve Radyoaktivite Ve Radyum Ile Çalışma
Doğum ve Ölüm 1867 – 1934

Marie Curie (1867-1934), Polonyalı doğumlu Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibidir. Radyoaktivite ve radyoelementler üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Radyum ve polonyum gibi elementlerin keşfinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca, manyetik alanda yaptığı çalışmalar da önemlidir.

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford

Milliyet Yeni Zelanda
Ünlü Olma Sebebi Nükleer Fiziğin Babası
Doğum ve Ölüm 1871 – 1937

Ernest Rutherford (1871-1937), Yeni Zelandalı bir fizikçi ve Nobel ödülü sahibidir. Atomun yapısını ve özellikle atom çekirdeği üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Altın folyo deneyi olarak bilinen deneyi yoluyla, atom çekirdeğinin varlığını kanıtladı.

Albert Einstein

Albert Einstein

Milliyet Alman
Ünlü Olma Sebebi Görelilik Teorisi
Doğum ve Ölüm 1879 – 1955

YouTube video

Albert Einstein (1879-1955), Alman doğumlu Amerikalı bir fizikçi ve Nobel ödülü sahibidir. Özel ve genel görelilik teorileri, kütle-enerji eşitliği formülü (E = mc²) ve fotoelektrik etki gibi birçok alanda yaptığı önemli çalışmalarla bilinir.

Dünya çapında Albert Einstein ünlü bilim insanları arasında bilim denilince ilk akla gelen isimdir.

20. Yüzyıl Bilim İnsanları

20. yüzyıl, bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiği ve birçok keşfin yapıldığı bir dönemdir. Bu dönemde, bilim insanları, yeni teknolojik araçlar kullanarak birçok bilimsel keşif yapmış ve birçok disiplinde önemli katkılar sağlamışlardır.

Bu makalede, 20. yüzyılın en önemli bilim insanları ve katkıları hakkında bilgi verilecektir.

Otto Hahn’ın

Otto Hahn

Milliyet Alman
Ünlü Olma Sebebi Nükleer Fisyonun Keşfedilmesine Yardımcı Oldu
Doğum ve Ölüm 1879 – 1968

Otto Hahn (1879-1968) Alman kimyagerdir. 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Radyoaktivitenin doğasını ve nükleer reaksiyonları keşfetmesiyle tanınır.

Ayrıca, elementlerin nükleer füzyon ve fisyondan oluşabileceğini gösteren çalışmaları sayesinde modern nükleer enerjinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 1944 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Alexander Fleming

Alexander Fleming

Milliyet İskoç
Ünlü Olma Sebebi Penisilin Oluşturmaya Yardımcı Oldu
Doğum ve Ölüm 1881 – 1955

Alexander Fleming (1881-1955) İskoç bakteriyolog ve farmakologdur. Penisilin adı verilen ilk antibiyotiği keşfetmesiyle tanınır. Ayrıca, bakteri enfeksiyonlarının tedavisi için diğer antibiyotiklerin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynamıştır. 1945 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü kazanmıştır.

Niels Bohr

Niels Bohr

Milliyet Danimarkalı
Ünlü Olma Sebebi Atomun Bohr Modeli
Doğum ve Ölüm 1885 – 1962

Niels Bohr (1885-1962) Danimarkalı fizikçi ve atom teorisyenidir. Atom yapısını ve davranışını keşfetmesiyle tanınır. Bohr atom modeli, atomların çekirdeği etrafında yörüngelerinde dönen elektronları içerir.

Bu model, atomların kimyasal reaksiyonlarının anlaşılmasında ve modern nükleer fiziğin temellerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. 1922 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır.

Erwin Schrödinger

Erwin Schrodinger

Milliyet Avusturyalı
Ünlü Olma Sebebi Kuantum Fiziğinin Kurucularından Biri
Doğum ve Ölüm 1887 – 1961

Erwin Schrödinger, Avusturyalı fizikçi ve matematikçi olarak bilinir. Kuantum mekaniği alanında yaptığı çalışmalar ve Schrödinger denklemi ile tanınır. Nobel Fizik Ödülü sahibi olan Schrödinger, dalında birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.

Edwin Hubble

Edwin Hubble

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Samanyolu’nu Keşfetmek, Hubble Yasası
Doğum ve Ölüm 1889 – 1953

Edwin Hubble, Amerikalı astronomdur. Uzak galaksilerin varlığını ve evrendeki genişleme hızını keşfederek kozmoloji bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

Hubble Uzay Teleskobu’na adı verilmiştir. Bilim dünyasında öncü bir isim olarak kabul edilen bu ünlü bilim insanı, dünya genelinde bilimsel çalışmaları ve keşifleriyle takdir toplamaktadır.

Frederick Banting

Frederick Banting

Milliyet Kanadalı
Ünlü Olma Sebebi Keşfedilen İnsülin
Doğum ve Ölüm 1891 – 1941

Frederick Banting, Kanadalı hekim ve bilim insanıdır. İnsülin hormonunun keşfi ve diyabet tedavisi için kullanılması çalışmaları ile tanınır. İnsülin keşfi, tıp alanında devrim yaratan bir buluş olarak kabul edilir.

Alfred Kinsey

Alfred Kinsey

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi İnsan Cinselliği Çalışmaları
Doğum ve Ölüm 1894 – 1956

Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog ve seksologdur. Cinsel davranışlar ve insan cinselliği hakkında yaptığı araştırmalarla ünlüdür. Kinsey Raporları olarak bilinen araştırmalar, cinsellik hakkında yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilir.

Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Atom Bombasının Babası
Doğum ve Ölüm 1904 – 1967

Robert Oppenheimer, Amerikalı fizikçi ve teorisyen olarak bilinir. Manhattan Projesi’nin lideri olarak, dünyanın ilk atom bombasının geliştirilmesine öncülük etti. Nükleer enerji ve nükleer silahlar hakkındaki çalışmaları ile tanınır.

Edward Teller

Edward Teller

Milliyet Macar
Ünlü Olma Sebebi Hidrojen Bombasının Babası
Doğum ve Ölüm 1908 – 2003

Edward Teller, Macar-Amerikalı fizikçi ve mühendis olarak bilinir. Hidrojen bombasının geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Nükleer enerji, nükleer silahlar ve mühendislik alanlarında çalışmaları ile tanınır.

Alan Turing

Alan Turing

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Yapay Zeka Ve Bilgisayar Biliminde Öncü
Doğum ve Ölüm 1912 – 1954

Alan Turing, İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi olarak bilinir. Turing testi ile bilinen, yapay zeka ve bilgisayar bilimi alanında yaptığı çalışmalarla ünlüdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında kod kırma çalışmalarına öncülük etmiştir.

Jonas Salk

Jonas Salk

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi İlk Çocuk Felci Aşısını Geliştirdi
Doğum ve Ölüm 1914 – 1995

Jonas Salk, Amerikalı tıp araştırmacısı ve mikrobiyologdur. Polio aşısının geliştirilmesindeki çalışmaları ile tanınır. Aşı, dünya genelinde binlerce insanın yaşamını kurtardı ve polio salgınlarını önlemeye yardımcı oldu.

Richard Feynman

Richard Feynman

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Atom Bombasının Geliştirilmesine Yardımcı Oldu
Doğum ve Ölüm 1918 – 1988

Richard Feynman, Amerikalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibidir. Kuantum elektrodinamiği teorisi ile tanınır. Fizik alanındaki çalışmalarının yanı sıra, popüler bilim kitapları yazması ile de bilinir.

James Watson

James Watson

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Dna Yapısının Kurucu Ortağı
Doğum ve Ölüm 1928 –

James Watson, Amerikalı bir moleküler biyolog ve genetikçidir. 1953 yılında, Francis Crick ile birlikte DNA’nın moleküler yapısını keşfetti ve bu çalışma onlara Nobel Ödülü’nü kazandırdı.

Watson, Harvard Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü gibi saygın üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve genetik araştırmalarına liderlik etti. Aynı zamanda, bilim insanlarının ve halkın genetik konuları hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için popüler bilim kitapları da yazdı.

Carl Sagan

Carl Sagan

Milliyet Amerikan
Ünlü Olma Sebebi Tv Dizisi Cosmos, Dünya Dışı Zekayı Keşfetmek
Doğum ve Ölüm 1934 – 1996

Carl Sagan, Amerikalı bir astrofizikçi, kozmolog ve bilim yazarıydı. Sagan, bilim insanları arasında en tanınmış ve sevilen figürlerden biri olarak kabul edilir. Çalışmaları, özellikle gezegenlerin oluşumu, gezegen dışı yaşamın araştırılması ve evrende yer alan diğer konular hakkında geniş bir alana yayılmıştır.

Sagan, Cosmos adlı popüler bilim televizyon dizisi ve birçok kitap yazarak, bilimin halk tarafından daha iyi anlaşılmasını sağladı. Sagan, aynı zamanda NASA’nın Voyager programında yer alan altın kapaklı bir plaka tasarladı ve Dünya dışındaki yaşam formlarına gönderdi.

Stephen Hawking

Stephen Hawking

Milliyet İngiliz
Ünlü Olma Sebebi Hawking Radyasyonu, Zamanın Kısa Tarihini Yazdı
Doğum ve Ölüm 1942 – 2018

YouTube video

Stephen Hawking, İngiliz teorik fizikçi ve kozmologdu. Hawking, evrenin doğası, siyah delikler ve uzay-zamanın yapısı hakkında önemli keşifler yaptı ve bu çalışmalarıyla dünya çapında tanındı. Hawking, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı ile mücadele etti, ancak yine de araştırmalarına devam etti ve birçok kitap ve makale yayınladı.

Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabı, birçok ülkede en çok satanlar listesinde yer aldı ve bilim insanları arasında popüler bir kaynak haline geldi. Hawking, Oxford ve Cambridge gibi saygın üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve birçok ödül kazandı, bunlar arasında Nobel Ödülü de vardı. Yakın tarihin bilinen en ünlü bilim insanı Hawking hakkında daha fazla bilgi için bu adresi kullanabilirsiniz.