Kimdir

Mark Rothko Kimdir Hayati ve Eserleri

Mark Rothko, 1950’ler ve 60’larda Amerikan sanatındaki Soyut Dışavurumcu hareketin en önemli figürlerinden biri olarak bilinir. Mark Rothko, 20. yüzyılın…

Rene Magritte Surrealist Akimin Oncusu

Rene Magritte, esprili, düşündürücü görüntüleri, basit grafikleri ve gündelik görüntüleri kullanması ile tanınan bir sanatçıydı. Belçikalı bir sürrealist ressam olan…

Fovizmin Kurucusu Henri Matisse Kimdir

Henri Matisse, benzersiz renk gölgeleme kullanımıyla tanınan eskizci, matbaacı, heykeltıraş ve usta bir Fransız ressamdı. Bunlara ek olarak Fovizm’in liderlerinden…

Danscilarin Ressami Edgar Degas Kimdir

Empresyonist akımın kurucularından Edgar Degas, 19. yüzyılın son yarısında öne çıkan bir ressamdı. Fransız sanatçı Edgar Degas, “Dansçıların ressamı” olarak…