Japonizm Akimi Nedir

Japonizm Akımı Nedir?

Google News Papgift

Japonizm, Japon sanatının ve sanatsal becerilerinin incelenmesidir. Japonizm sanat akımı, Batı kültürünü güzel sanatlar, heykel, mimari, sahne sanatları ve dekoratif sanatlar yoluyla etkiledi. Yaygın olarak ilk modern sanat akımları olarak bilinen izlenimcilik, günümüzde en popüler ve yaygın sanat biçimlerinden biri olmaya devam ediyor. Çığır açan türün çoğu etkileyici bir şekilde orijinal olsa da, çoğu sanatçı gibi İzlenimciler de diğer sanat türlerinden, yani Japon tahta baskılarından ilham aldılar. Burada, hangi yolları keşfediyoruz. Ukiyo-e veya “yüzen dünya resimleri”, içerik, stil ve yaklaşım açısından İzlenimcilere ilham verdi ve yaratıcı ve zamansız sanatsal bir ilişkiyle sonuçlandı.

Japonizm Nedir?

Japonizm Japon sanatının incelenmesini ve daha spesifik olarak Avrupa eserleri üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Bu fenomen, Art Nouveau ve Post-Empresyonizm de dahil olmak üzere bir dizi harekette mevcut olsa da, Claude Monet ve Edgar Degas gibi sanatçılar özellikle Japon tahta bloklarının konusu, perspektifi ve kompozisyonundan ilham aldıkları için İzlenimcilikle yakından ilişkilidir.

Japon Sanat Akımı Nedir?

Japon Sanat Akimi Nedir

XIX. ve XX. Yüzyılın ortalarında, Batı sanatı Japonizmin doğuşuna tanık oldu. Japonizm terimi, 1872’de Philippe Burty tarafından icat edildi ve Avrupa’daki Japon kültürüne olan hayranlığı ifade etmek için kullanıldı. Sanatçıların geleneksel sanatı reddetmeye başladığı bir dönemde, Japon estetiği onlara yeni bir soluk verdi. Bu estetiğin içerdiği sakinliği, parlak renkleri, doğa tasvirini ve zarafeti beğendiler. Ayrıca onlara yeni teknikler, kompozisyonlar ve temalar denemeleri için ilham verdi.

Japonizm Tarihi

Japonizm Tarihi

Aynı yıl 1874’te İzlenimcilik Claude Monet’in Impression, Sunrise adlı tablosuyla resmen ortaya çıkmış, Fransız koleksiyoncu ve eleştirmen Philippe Burty, Japonisme terimini ortaya atmıştır. Bugün bu terim, tüm Japon sanat formlarının herhangi bir sanat hareketi üzerindeki etkisini ifade ederken, genellikle tahta baskıların İzlenimcilikteki önemli rolünü tanımlamak için kullanılır.

Ukiyo-e baskıları birkaç on yıl önce Batı bilincine daha yeni girmiş olsa da, Avrupalı ​​sanatçılar ve sanatseverler arasında zaten olağanüstü popülerlerdi. Örneğin Claude Monet, çoğu bugün hala Giverny’deki evinde asılı duran etkileyici bir tahta baskı koleksiyonu biriktirmişti. Ukiyo-e baskılarına olan hayranlıkları göz önüne alındığında, Empresyonist sanatçıların sanat formunun unsurlarını kendi çalışmalarına dahil etmeleri şaşırtıcı değildir.

Japonlar Gibi Çizmek

Japonlar Gibi Cizmek

Mary Cassatt ve Edgar Degas da Japon sanat hareketini temsil ettiler. İki arkadaş, Japon konularını tasvir etmektense Japon tekniklerini kendi eserlerine uyarlamayı tercih ettiler. Daha sonra Cassatt, üç boyutluluktan uzaklaştı ve kadınların hayatından kesitlere yer verirken daha sakin renkler kullanmaya başladı.

Bu arada kompozisyonlarında asimetriyi birleştiren Degas, ünlü dansçıları aracılığıyla Japon sanatsal hareketini sergiledi. Akademik gelenekte dansçılar, perspektifin düzgün olması için tuvalin ortasına yerleştirilir, ancak durum böyle olunca, görüntüde görme zevkine sahip olan o güzel durağan renkler fark edilemezdi. aşağıda. Bu nedenle, bu sanat tasarımında, yalnızca durağan renklere izin veren geniş alanları sıklıkla görebiliriz.

İzlenimcilik Üzerinde Japon Etkisi

Izlenimcilik Uzerinde Japon Etkisi

İzlenimci sanatçılar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı konularıyla tanınırlar. Günlük sahneler, doğa tasvirleri ve samimi portreler gibi. Bu yaklaşım, hareketin özünde karakteristik olsa da, aslında kökleri Japonizm baskılarındadır. Anlatı başlığı bir yana, Monet’in ikonik Japon Köprüsü tasvirleri koleksiyonu açıkça gündelik hayatın Ukiyo-e sahnelerine atıfta bulunurken, Edgar Degas’ın imza dizisi women at la toilette, şüphesiz Japon baskılarında sıklıkla bulunan banyo yapan kadınların röntgenci tasvirlerinden ilham alıyor.

Benzersiz Perspektif

Benzer konuları paylaşmanın yanı sıra, Empresyonist resimler ve Japon tahta baskıları da perspektife benzersiz yaklaşım. Çoğu zaman, izleyicinin bakış açısı yukarıdandır ve hafif bir açıyla konumlandırılır. Bu, sahneleri sanki bir tiyatro sahnesindeymiş gibi bütünlükleri içinde görmemizi sağlar ve biz de seyirciden izliyoruz. Japonizm diğer örnekler asimetrik perspektiflere ve güçlü çapraz çizgilere sahiptir.

Düz Kompozisyonlar

Duz Kompozisyonlar

Böyle büyüleyici bir bakış açısı kullanmak boyutlulukla sonuçlanacak gibi görünse de, tipik olarak tahta blok baskılar, düz renk düzlemleri ve koyu çizgiler gerçekçiliğe göre önceliklidir. Bazı İzlenimci sanatçılar aynı şeyi yapmamış ve bunun yerine derinlik hissini seçmiş olsa da, Mary Cassatt gibi bazıları bu estetiği benimsemiştir. Konudaki benzerlikler ve perspektife aynı fikirde olan yaklaşımla birleştirildiğinde, bu büyüleyici düz estetik, Japon tahta baskılarının ayırt edici görünümünü ve hissini mükemmel bir şekilde yakalar.

Dekoratif Renk

Japonizm baskılarından etkilenen sanatın bir başka özelliği de, parlak renk. İzlenimci ressamlar, görsel çekiciliği artırmak için çoğu zaman desen ve baskıları birleştiren kompozisyonlarında dekoratif bir renk paleti kullandılar.

Benzer Gönderiler